Premiați pentru dezvoltarea oeno-turismului „Vinul Moldovei. O Legendă Vie”

P r e m i a ț i p e n t r u d e z v o l t a r e a o e n o - t u r i s m u l u i V i n u l M o l d o v e i . O L e g e n d ă V i e

Facebook
Twitter
LinkedIn

Suntem extrem de mândri să anunțăm că am fost onorați cu prestigiosul premiu “Vinul Moldovei: O legendă vie” pentru contribuția noastră la dezvoltarea oeno-turismului în Moldova.

Acest premiu reprezintă un tribut adus pasiunii noastre pentru vin și pentru frumusețea locului nostru, iar dedicarea noastră în promovarea culturii vinului moldovenesc. Cu fiecare oaspete pe care îl primim, împărtășim nu doar vinuri fine, ci și o parte din povestea noastră și a acestei minunate regiuni viticole.Mulțumim tuturor celor care au făcut acest premiu posibil și vă invităm să ne vizitați pentru a descoperi fascinanta lume a vinului moldovenesc la Chateau Cojușna!